21-03-2020

Kirken er åben!

Vi har atter lov at samles i vor kirke, men det er stadig med begrænset deltagerantal. Derfor fortsætter jeg lidt endnu med at lægge mine prædikener ud på bloggen Morgendug.

Navnet Morgendug kom til mig, da teksten til Midfaste, den første prædiken på bloggen, handlede om Guds folk, der samlede manna i ørkenen. Grundtvig bruger ordet morgendug om manna i sin flotte fædrelandssalme, Kærlighed til fædrelandet, og da manges tanker i denne tid nok kredser om, hvordan det altsammen skal gå herhjemme, tænkte jeg, at navnet var velvalgt. 

Derfor, Danmark! Frygt kun ikke!

Frygt er ej af kærlighed.

Morgendug, som mjød at drikke,

faldt til dig fra Himlen ned,

den dig midt i ragnamørke

skænker lys og liv og styrke!